Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 Contact

วัน พฤหัส ที่ 21 มีนาคม 2562
Your IP is : 192.168.0.1

ติดต่อส่วนพัฒนานักศึกษา

การจัดการทั่วไป

:

กิจกรรมนักศึกษา

:

ทุนการศึกษา

:

พัฒนานักศึกษา

:
กิฬาและสร้างเสริม
   สุขภาพ
:

 
เหตุฉุกเฉิน 0-5391-6999
 
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
     081-980-6276

MFU Sevice

 

E-Learning

ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
สมบัติผู้ดี
ดอกสร้อยสุภาษิต
เว็บบอร์ด

 

News

มฟล. จัดอบรมปลุกจิตสำนึกต้านทุจริต หนุนพนักงานร่วมเครือข่ายปราบโกง
 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อถ่ายทอดเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งหวังให้พนักงานดำเนินงานด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ และมีความโปร่งใส หวังสร้างเครือข่ายภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต  ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมอบรม และต่อยอดไปยังประชาชนทั่วไปให้เชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ

 
 
ประกาศเมื่อ : 2/03/2558  
แก้ไขเมื่อ : 2/03/2558 เวลา : 10:03:15  
 


Division of Student Development Affairs
Division of Student Development Affairs , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100