Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 Contact

วัน พฤหัส ที่ 21 มีนาคม 2562
Your IP is : 192.168.0.1

ติดต่อส่วนพัฒนานักศึกษา

การจัดการทั่วไป

:

กิจกรรมนักศึกษา

:

ทุนการศึกษา

:

พัฒนานักศึกษา

:
กิฬาและสร้างเสริม
   สุขภาพ
:

 
เหตุฉุกเฉิน 0-5391-6999
 
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
     081-980-6276

MFU Sevice

 

E-Learning

ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
สมบัติผู้ดี
ดอกสร้อยสุภาษิต
เว็บบอร์ด

 

News

นักศึกษา มฟล. ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ส่งไออุ่นรักรักจากพี่สู่น้อง
 
 

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดค่ายอาสา “ไออุ่นรักพัฒนาชนบท ครั้งที่ 4” ณ โรงเรียนบ้านผาเดื่อ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ รู้จักการนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในทางสร้างสรรค์ และฝึกฝนตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  โดยมีแกนนำเป็นนักศึกษากลุ่ม อาร์บี (RB) และเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งหมด 118 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  รวมทั้งหน่วยงานองค์กรหลายแห่งที่ร่วมอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ

         จีรวรรณ ฉุนจัตุรัส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ บอกเล่าถึงการออกค่ายไออุ่นรักครั้งนี้ว่า ทางกลุ่มอาร์บีซึ่งเป็นแกนนำโครงการได้จัดค่ายนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยแต่ละปีจะมีทีมงานออกไปสำรวจพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานของชาวค่าย โดยในปีนี้ได้ไปจัดค่ายอาสาที่โรงเรียนบ้านผาเดื่อ แม้จะอยู่ห่างจาก มฟล. เพียง 40 กิโลเมตรเท่านั้น อีกทั้งยังอยู่ไม่ห่างจากชุมชน แต่จากการสำรวกลับพบว่าเป็นโรงเรียนที่ถูกมองข้าม ยังมีหลายสิ่งที่ขาดแคลนและต้องการให้ค่ายนักศึกษาเข้าไปช่วยพัฒนา โดยเฉพาะอุปกรณ์การเรียนการสอน และการปรับปรุงสภาพของห้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้

         “ก่อนออกค่ายก็จะมีทีมงานที่ไปเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ รวมถึงการทำความสะอาดและทาสีรองพื้นในห้องต่างๆ ที่เราจะจะทำการวาดรูป โดยทางโรงเรียนได้จัดสรรห้องใหญ่หนึ่งห้องไว้ และอยากให้ทำค่ายอาสาจัดทำเป็นห้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยได้แบ่งออกเป็น 6 ห้อง คือ น้ำ อากาศ คณิตศาสตร์ แสงสีและการมองเห็น แม่เหล็กและไฟฟ้า เสียง แต่ละห้องได้แบ่งงานออกเป็นกลุ่มต่างๆ มีการวาดภาพบนฝาผนังด้วยสีสันสดใส เสริมบรรยากาศให้น่าเรียน รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ การทดลอง และบทเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับชื่อห้องนั้น และยังได้ทดลองทำการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี และชื่อชอบห้องเรียนใหม่นี้มาก อีกทั้งยังมีห้องภัยพิบัติ เพื่อให้เด็กๆ สามารถเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในจังหวัดเชียงราย เช่น ไฟป่า พายุฝน แผ่นดินไหว ดินถล่ม ซึ่งได้จัดเป็น 4 ห้องคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และยังสามารถนำความรู้ไปบอกต่อกับผู้ปกครองได้ นอกจากนี้ยังได้ทาสีและวาดภาพเพิ่มความสดใสให้กับห้องเรียนอนุบาล โรงอาหาร และสนามเด็กล่นอีกด้วย”

        “สำหรับตัวเองแล้วสิ่งที่ได้กลับมา คือเรื่องการทำงานกับคนหมู่มาก ต้องรู้จักการแบ่งหน้าที่ และรับผิดชอบงานของตัวเองให้ดีที่สุด ที่สำคัญคือความอดทนและการปรับตัว เพราะการทำงานหลายคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้าง ได้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อเราผ่านงานหนักมาได้ต่อไปเราก็จะไม่กลัวงานหนักอีก ถือว่าเป็นการออกค่ายที่คุ้มค่า และที่สำคัญคือได้ช่วยเหลือน้องๆ ที่ขาดโอกาส เมื่อเรามีโอกาสมากกว่าเขาก็ควรส่งต่อสิ่งดีๆ เราเห็นน้องดีใจที่มีพี่ๆ เข้าไปช่วยสอนหนังสือ ไปทาทีห้องเรียน เราก็รู้สึกว่าค่ายไออุ่นรักประสบความสำเร็จแล้ว” จีรวรรณ เล่า

credit: http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=8706

 
 
ประกาศเมื่อ : 19/02/2558  


Division of Student Development Affairs
Division of Student Development Affairs , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100