Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 Contact

วัน พฤหัส ที่ 21 มีนาคม 2562
Your IP is : 192.168.0.1

ติดต่อส่วนพัฒนานักศึกษา

การจัดการทั่วไป

:

กิจกรรมนักศึกษา

:

ทุนการศึกษา

:

พัฒนานักศึกษา

:
กิฬาและสร้างเสริม
   สุขภาพ
:

 
เหตุฉุกเฉิน 0-5391-6999
 
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
     081-980-6276

MFU Sevice

 

E-Learning

ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
สมบัติผู้ดี
ดอกสร้อยสุภาษิต
เว็บบอร์ด

 

News

เปิดรับเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561(เกณฑ์ทหาร ช่วง เดือนเมษายน 2562)
 
 

ส่วนพัฒนานักศึกษาเปิดรับเอกสาร

เพื่อยื่นเข้ารับการผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(เกณฑ์ทหาร)

ประจำปีการศึกษา 2561

(เข้ารับการคัดเลือก ช่วงเดือน เมษายน 2562)

 
 
ประกาศเมื่อ : 28/08/2561  


Division of Student Development Affairs
Division of Student Development Affairs , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100