Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 Contact

วัน พฤหัส ที่ 21 มีนาคม 2562
Your IP is : 192.168.0.1

ติดต่อส่วนพัฒนานักศึกษา

การจัดการทั่วไป

:

กิจกรรมนักศึกษา

:

ทุนการศึกษา

:

พัฒนานักศึกษา

:
กิฬาและสร้างเสริม
   สุขภาพ
:

 
เหตุฉุกเฉิน 0-5391-6999
 
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
     081-980-6276

MFU Sevice

 

E-Learning

ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
สมบัติผู้ดี
ดอกสร้อยสุภาษิต
เว็บบอร์ด

 

News

กำหนดการวัดตัวชุดครุย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 

กำหนดการวัดตัวชุดครุย
รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
 
 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


วันที่ 30-31 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 117 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร(D1)

 
 
ประกาศเมื่อ : 6/08/2561  


Division of Student Development Affairs
Division of Student Development Affairs , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100