Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 Contact

วัน พฤหัส ที่ 21 มีนาคม 2562
Your IP is : 192.168.0.1

ติดต่อส่วนพัฒนานักศึกษา

การจัดการทั่วไป

:

กิจกรรมนักศึกษา

:

ทุนการศึกษา

:

พัฒนานักศึกษา

:
กิฬาและสร้างเสริม
   สุขภาพ
:

 
เหตุฉุกเฉิน 0-5391-6999
 
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
     081-980-6276

MFU Sevice

 

E-Learning

ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
สมบัติผู้ดี
ดอกสร้อยสุภาษิต
เว็บบอร์ด

 

News

รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561
 
 

นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561  สามารถอ่านรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา และนำส่งตามกำหนดการในปฏิทินดำเนินงานทุนการศึกษา โดยมีการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา  2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 60 - 55)  

ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา โทรศัพท์ 053-916186, 053-916187 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1XjoXxyAC-TC7nK5zvJzWVt1nrrUPpvjV?usp=sharing

 
 
ประกาศเมื่อ : 15/02/2561  


Division of Student Development Affairs
Division of Student Development Affairs , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100