Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 Contact

วัน พฤหัส ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
Your IP is : 192.168.0.1

ติดต่อส่วนพัฒนานักศึกษา

การจัดการทั่วไป

:

กิจกรรมนักศึกษา

:

ทุนการศึกษา

:

พัฒนานักศึกษา

:
กิฬาและสร้างเสริม
   สุขภาพ
:

 
เหตุฉุกเฉิน 0-5391-6999
 
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
     081-980-6276

MFU Sevice

 

E-Learning

ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
สมบัติผู้ดี
ดอกสร้อยสุภาษิต
เว็บบอร์ด

 

News

นศ.มฟล.จัดพิธีถวายอาลัย ร.9 และน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย หน้าลานสมเด็จย่า 17.00 น. วันนี้
 
 

วันนี้ (14 ต.ค.) เวลา 17.00 น. องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อบ.มฟล)ได้จัดพิธีถวายอาลัย และน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี

             โดยในพิธีการ อธิการบดี มฟล. กล่าวคำ เทิดพระเกียรติคุณน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ก่อนจุดธุปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นจึงร่วมกันตั้งสัจจาธิษฐาน น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

             ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังได้ออกประกาศเกี่ยวกับแนวทางการไว้ทุกข์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นการลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน และแต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี ทั้งยังมีการประดับผ้าขาว-ดำ ทั้งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยและอาคารสำนักงานอธิการบดี รวมถึงได้จัดสถานที่เพื่อประกอบพิธีลงนามถวายอาลัย ร. 9 ที่บริเวณโถงอาคารซี1 ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ลงนามถวายอาลัยโดยทั่วกัน ซึ่งก่อนหน้านี้คืนวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นักศึกษาได้รวมกลุ่มกันบริเวณหน้าลานเฉลิมพระเกียรติเพื่อสวดมนต์ถวายพระพรแด่ ร. 9 กระทั่งมีประกาศจากสำนักราชวังเกี่ยวกับการสวรรคต นักศึกษาจึงได้รวมกลุ่มกันอีกครั้งเพื่อจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความอาลัย 

 
 
ประกาศเมื่อ : 21/10/2559  


Division of Student Development Affairs
Division of Student Development Affairs , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100