Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 Contact

วัน พฤหัส ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
Your IP is : 192.168.0.1

ติดต่อส่วนพัฒนานักศึกษา

การจัดการทั่วไป

:

กิจกรรมนักศึกษา

:

ทุนการศึกษา

:

พัฒนานักศึกษา

:
กิฬาและสร้างเสริม
   สุขภาพ
:

 
เหตุฉุกเฉิน 0-5391-6999
 
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
     081-980-6276

MFU Sevice

 

E-Learning

ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
สมบัติผู้ดี
ดอกสร้อยสุภาษิต
เว็บบอร์ด

 

News

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าพิธีปัจฉิมนิเทศ และรับฟังเสวนาค้าหาแรงบันดาลใจ
 
 

ประชาสัมพันธ์ รับฟังเสวนาโดยวิทยากร อดีตสถาปนิค แต่เลือกที่จะทำตามฝันตัวเอง คุณเบส ในพิธีปัจฉิมนิเทศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร C5 ห้อง 302

 
 
ประกาศเมื่อ : 26/05/2559  


Division of Student Development Affairs
Division of Student Development Affairs , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100