Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 Contact

วัน พฤหัส ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
Your IP is : 192.168.0.1

ติดต่อส่วนพัฒนานักศึกษา

การจัดการทั่วไป

:

กิจกรรมนักศึกษา

:

ทุนการศึกษา

:

พัฒนานักศึกษา

:
กิฬาและสร้างเสริม
   สุขภาพ
:

 
เหตุฉุกเฉิน 0-5391-6999
 
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
     081-980-6276

MFU Sevice

 

E-Learning

ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
สมบัติผู้ดี
ดอกสร้อยสุภาษิต
เว็บบอร์ด

 

News

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 3"
 
 

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2559
ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องส่วนพัฒนานักศึกษา D1 ห้อง 114 ในเวลาทำการ

 
 
ประกาศเมื่อ : 27/04/2559  


Division of Student Development Affairs
Division of Student Development Affairs , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100