Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 Contact

วัน พฤหัส ที่ 21 มีนาคม 2562
Your IP is : 192.168.0.1

ติดต่อส่วนพัฒนานักศึกษา

การจัดการทั่วไป

:

กิจกรรมนักศึกษา

:

ทุนการศึกษา

:

พัฒนานักศึกษา

:
กิฬาและสร้างเสริม
   สุขภาพ
:

 
เหตุฉุกเฉิน 0-5391-6999
 
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
     081-980-6276

MFU Sevice

 

E-Learning

ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
สมบัติผู้ดี
ดอกสร้อยสุภาษิต
เว็บบอร์ด

 

News

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "Take Off!"
 
 

ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ เชิญชวนนักศึกษาสนใจหรือมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและน่าสนใจเกี่ยวกับงานบริการ อาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย จะได้เดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกับบริษัทโรงแรม ACCOR HOTELS ที่ประเทศฝรั่งเศษ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ 
http://www.accorhotelstakeoff.com/

 
 
ประกาศเมื่อ : 8/04/2559  


Division of Student Development Affairs
Division of Student Development Affairs , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100