Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 Contact

วัน พฤหัส ที่ 21 มีนาคม 2562
Your IP is : 192.168.0.1

ติดต่อส่วนพัฒนานักศึกษา

การจัดการทั่วไป

:

กิจกรรมนักศึกษา

:

ทุนการศึกษา

:

พัฒนานักศึกษา

:
กิฬาและสร้างเสริม
   สุขภาพ
:

 
เหตุฉุกเฉิน 0-5391-6999
 
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
     081-980-6276

MFU Sevice

 

E-Learning

ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
สมบัติผู้ดี
ดอกสร้อยสุภาษิต
เว็บบอร์ด

 

News

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าว "โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11"
 
 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าว "โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11" สร้างสุขให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ิล้งค์ด้านล่างนี้เลยครับ
http://thairealtv.com/home/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/

 
 
ประกาศเมื่อ : 4/04/2559  


Division of Student Development Affairs
Division of Student Development Affairs , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100