Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 Contact

วัน พฤหัส ที่ 21 มีนาคม 2562
Your IP is : 192.168.0.1

ติดต่อส่วนพัฒนานักศึกษา

การจัดการทั่วไป

:

กิจกรรมนักศึกษา

:

ทุนการศึกษา

:

พัฒนานักศึกษา

:
กิฬาและสร้างเสริม
   สุขภาพ
:

 
เหตุฉุกเฉิน 0-5391-6999
 
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
     081-980-6276

MFU Sevice

 

E-Learning

ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
สมบัติผู้ดี
ดอกสร้อยสุภาษิต
เว็บบอร์ด

 

News

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา จัดกิจกรรม ติวเสริมเพิ่มกำลังใจ เตรียมพร้อมก่อนลุยสอบ
 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา  จัดกิจกรรม “ติวเสริมเพิ่มกำลังใจ” เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 3-14 ตุลาคม 2558 ในรายวิชาพื้นฐาน (General  Education Courses) จำนวน 8 วิชา ดำเนินการติวโดยนักศึกษารุ่นพี่ที่มีผลการเรียนดี และมีทักษะในการอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย  โดยระดมทีมติวเตอร์รุ่นพี่เพื่อนักศึกษารุ่นน้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาได้ทบทวนความรู้ที่เรียนมา และเพิ่มความมั่นใจให้กับนักศึกษาใหม่ที่มีความกังวล เนื่องจากยังไม่สามารถปรับตัวกับการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษได้ ให้มีกำลังใจในการทบทวนบทเรียน  มีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น  ตลอดจนมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ช่วยเหลือกันในด้านวิชาการ  โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกภาคการศึกษา รวม 4 ครั้งต่อปีการศึกษา

        นางสาวจุฑาทิพย์ ลือชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมติวเสริมฯ ครั้งนี้ว่า  “รุ่นพี่ติวเตอร์อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย  มีการแนะนำเทคนิคการจำ  และถึงแม้จะเรียนยาก แต่พอเข้าติวแล้วก็มีกำลังใจที่จะเรียนต่อไปค่ะ”

        ด้าน นางสาวอรทัย  จิระราชวโร  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า “ได้ประโยชน์จากการเข้าติวหลายอย่าง  คือทำให้เกิดความมั่นใจ  เพราะพี่ติวเตอร์จะบอกเคล็ดลับการอ่านหนังสือ รวมทั้งเทคนิคการเตรียมตัวสอบ และได้รู้จักเพื่อนใหม่มากขึ้นด้วยค่ะ”

        ส่วน นางสาวธวัลรัตน์ สุวิทยพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  สำนักวิชาการจัดการ กล่าวถึงการที่ตนเองได้ทำหน้าที่เป็นติวเตอร์ในกิจกรรมนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะ ที่มีโอกาสได้เป็นติวเตอร์ตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว  จนวันนี้ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มาเต็มห้องติว  ซึ่งการมาช่วยเพื่อนๆ ในกิจกรรมนี้ก็มาด้วยใจ ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น  แค่วันประกาศเกรดแล้วทราบว่า ได้ A หรือ ไม่ F แค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ”

 
 
ประกาศเมื่อ : 14/10/2558  


Division of Student Development Affairs
Division of Student Development Affairs , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100