Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 Contact

วัน พฤหัส ที่ 21 มีนาคม 2562
Your IP is : 192.168.0.1

ติดต่อส่วนพัฒนานักศึกษา

การจัดการทั่วไป

:

กิจกรรมนักศึกษา

:

ทุนการศึกษา

:

พัฒนานักศึกษา

:
กิฬาและสร้างเสริม
   สุขภาพ
:

 
เหตุฉุกเฉิน 0-5391-6999
 
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
     081-980-6276

MFU Sevice

 

E-Learning

ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
สมบัติผู้ดี
ดอกสร้อยสุภาษิต
เว็บบอร์ด

 

News

มฟล.แสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมหามงคลอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ในโอกาสพระชนมายุ ครบ 5 รอบ
 
 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า เพื่อเฉลิมฉลองในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยจึงพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา โดยจัดขึ้น ณ ลานเฉลิมพระเกียรติหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีการตั้งเครื่องสืบชาตา พร้อมพระฉายาลักษณ์ และพานบายศรีทูลพระขวัญ พร้อมได้นิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์และพระเกจิอาจารย์ จำนวน 65 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์สืบดวงพระชาตาแบบพื้นเมือง โดยมีพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน อ่านบททูลพระขวัญหรือฮ้องขวัญแบบล้านนา และพระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญจิตภาวนา นอกจากนี้ยังมีพระเถระสำคัญหลายรูปร่วมพิธี อาทิ พระรัตนรังสี (ครูบาแสงหล้า ธมฺมสิริ) จากวัดพระธาตุสายเมือง, พระสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย เตชปญฺโญ) จากวัดศรีดอนมูล, ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต จากวัดแสงแก้วโพธิญาณ, พระพบโชค ติสฺสวํโส จากวัดห้วยปลากั้ง เป็นต้น ทั้งยังได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน รวมถึงนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1,500 คน มาร่วมพิธี

 
 
ประกาศเมื่อ : 9/04/2558  


Division of Student Development Affairs
Division of Student Development Affairs , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100