Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 Contact

วัน พฤหัส ที่ 21 มีนาคม 2562
Your IP is : 192.168.0.1

ติดต่อส่วนพัฒนานักศึกษา

การจัดการทั่วไป

:

กิจกรรมนักศึกษา

:

ทุนการศึกษา

:

พัฒนานักศึกษา

:
กิฬาและสร้างเสริม
   สุขภาพ
:

 
เหตุฉุกเฉิน 0-5391-6999
 
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
     081-980-6276

MFU Sevice

 

E-Learning

ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
สมบัติผู้ดี
ดอกสร้อยสุภาษิต
เว็บบอร์ด

 

News

มฟล.เฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ บุคลากร-นักศึกษา ปลูกซากุระหมื่นต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยโครงการสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยกิจกรรหนึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา นำโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี รวมใจร่วมกันปลูกต้นซากุระ จำนวนกว่า 10,000 ต้น ณ สวนซากุระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 

 
 
ประกาศเมื่อ : 7/04/2558  


Division of Student Development Affairs
Division of Student Development Affairs , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100