Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 Contact

วัน พฤหัส ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
Your IP is : 10.1.200.61

ติดต่อส่วนพัฒนานักศึกษา

การจัดการทั่วไป

:

กิจกรรมนักศึกษา

:

ทุนการศึกษา

:

พัฒนานักศึกษา

:
กิฬาและสร้างเสริม
   สุขภาพ
:

 
เหตุฉุกเฉิน 0-5391-6999
 
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
     081-980-6276

MFU Sevice

 

E-Learning

ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
สมบัติผู้ดี
ดอกสร้อยสุภาษิต
เว็บบอร์ด

 

Download

 • ฝ่ายกิจกรรม
 • ฝ่ายทุนการศึกษา
 • ฝ่ายวินัยและพัฒนา
 • ฝ่ายกีฬาและทหาร
 • ฝ่ายหอพัก
 • วารสาร
 • สารสัมพันธ์
 • คำสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัย
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 • คู่มือนักศึกษา ปี2560
 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร/ชุดครุย
 • คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (Student Handbook)
 • คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 • คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Handbook 2020)

 • Division of Student Development Affairs
  Division of Student Development Affairs , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100